632 номинанта подали заявки на премию Russian Hospitality Awards 2022 - Путешествия по Миру